Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Menu

Kwaliteitsstatuut

In 2016 is vanuit de overheid besloten dat psychotherapeuten die een eigen praktijk voeren moeten voldoen aan bepaalde criteria. Deze criteria geven inzicht in hoe de vrijgevestigd therapeut zijn of haar praktijk voert. Hoe de vrijgevestigd psychotherapeut zich houdt aan de gestelde criteria moet voor de client goed inzichtelijk zijn. Daarom moet zij of hij dit op haar of zijn site publiceren of op papier aanbieden. 

In het onderstaande bestand kunt u lezen hoe er in mijn praktijk met de gestelde criteria wordt omgegaan. Er zal daarin veel worden verwezen naar pagina's in de website van mijn praktijk waar de benodigde informatie staat.   

Mocht u een en ander niet goed kunnen lezen kunt u altijd contact opnemen met mij voor een ingescande of papieren versie.

  • kwaliteitsstatuut 2022
  • Visitatie deelname 2020
  • Kwaliteitsstatuut
  • Visitatie deelname 2015