Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Menu

groepstherapie voor (jong) volwassenen

Inzichtgevende psychodynamische psychotherapiegroep voor jong volwassenen (18-25 jr.).

Voor wie:

De groep bestaat uit ongeveer acht mensen en is voor jong volwassenen die te maken hebben met emotionele problemen zoals depressie, angsten, burn-out verschijnselen, lichte persoonlijkheidsproblematiek en problemen die te maken hebben met een laag zelfgevoel en losmaking. Deze klachten uiten zich vaak in relatie met andere mensen, in de relatie met jezelf en in hoe je jezelf verhoudt tot bepaalde situaties.

Wat we niet in de groep kunnen behandelen zijn cliënten met  verslaving, ernstige eetproblematiek, suïcidaliteit, dwangproblematiek, autisme en of andere ernstige psychiatrische problematiek. Verder kun je niet in de groep beginnen als je geen vaste dagbesteding hebt.

Aanmelding:

De aanmelding loopt altijd via de huisarts of iemand anders die hiertoe is bevoegd. Vervolgens kan je een van ons bellen voor een telefonische kennismaking. Als we denken dat je misschien wel in de groep zou kunnen passen maken we een afspraak om kennis te maken en een intake te plannen.

De intake

Tijdens het intakegesprek gaan we kijken of jouw hulpvraag past bij wat de groep te bieden heeft. Soms zijn we met één of twee gesprekken klaar, soms willen we nog een gesprek bij een gezinstherapeut met je gezin of ouders of partner, en soms willen we nog een gesprek bij een psychiater. Uiteraard leggen we altijd uit waarom dit is en doen we dit in samenspraak met jou. Aan het einde van de intake hebben we samen met jou goed duidelijk wat je doelen zijn die je wilt behalen in de groep en staan deze op papier in de vorm van een behandelplan. Deze kan je de eerste keer in de groep meenemen om te vertellen wat je wilt bereiken in de groep. De andere groepsleden zullen dan ook hun eigen doelen aan je vertellen, zodat dit voor iedereen helder is.

 

Beginnen in de groep

Om er voor te zorgen dat de groep met genoeg mensen blijft draaien en om veel wisselingen te voorkomen kan je op drie momenten in het jaar beginnen. Na de kerstvakantie, na de meivakantie en na de zomervakantie. Als je wilt stoppen kan dat natuurlijk in samenspraak met de groep en therapeuten voor bovengenoemde vakanties

 

Wat doe je in de groep?

In de groep is het belangrijkste dat je jezelf zoveel mogelijk uitspreekt over wat er in je omgaat en wat je voelt bij alles wat er in de groep gebeurt. Je praat dus niet alleen over je problemen buiten de groep maar ervaart je problemen in het contact met elkaar omdat je op je eigen specifieke wijze reageert op de ander.  

Op die manier leer je wat je doet en kan je onderzoeken waarom dit is. Ook krijg je zo de kans eens te onderzoeken of er misschien manieren zijn om anders om te gaan met wat je voelt en denkt en dit uit te proberen in de groep.

In een groep zul je merken dat je je vaak ondersteunt zult voelen door de anderen, herkenning vindt en iets kunt betekenen voor anderen. Op andere momenten kan het zo zijn dat je kritiek krijgt. Dat is niet altijd prettig, maar kan wel erg leerzaam zijn. Om er voor te zorgen dat dit wel kan, is het van belang dat de groep veilig is en dat iedereen hier aan meewerkt. Wij zullen dit samen met de groep goed in de gaten houden. Je kwetsbaar opstellen is best spannend en vergt moed.

 

Wat en hoe met familie?

Omdat alle groepsleden 18 jaar en ouder zijn is het niet vanzelfsprekend dat de ouders bij de behandeling worden betrokken. Aan de andere kant kan de relatie met je ouders juist op het moment dat je zelfstandigheid enorm toeneemt onder spanning komen te staan. Wanneer we samen met jou tot de conclusie komen dat gezinstherapie een goed idee kan zijn hebben we twee collega’s die daar bij kunnen helpen. Zij zijn gezinstherapeut en kunnen samen met ons jouw behandeling verder vormgeven

 

Individuele therapie ernaast

Soms kan het zijn dat er onderwerpen zijn die nog heel erg kwetsbaar voelen om een bepaalde reden en lukt het je steeds maar niet deze in de groep te bespreken. Ook kan het zijn dat er onderwerpen zijn die juist in een individuele therapie beter te behandelen zijn. In deze gevallen kunnen we er samen met jou en de groep voor kiezen dat we een van te voren afgesproken aantal sessies individuele therapie met je plannen. Het is echter altijd je eigen verantwoordelijkheid hierover in de groep terug te vertellen, zodat de groep goed weet waarmee je bezig bent en hoe het met je is.

 

Medicatie

Naast de therapievormen kan medicatie je soms ook een steun in de rug bieden om de behandeling makkelijker te kunnen doen. In dat geval kunnen we je verwijzen naar een collega psychiater met wie we samenwerken. Ook hier geldt dan dat het jouw verantwoordelijkheid is dit met de groep te bespreken.

 

Afspraken in de groep:

- Je vertelt wat er in je omgaat

- Je bent op tijd en als je niet kan bel je een dag van te voren op naar een van de

  therapeuten

- Je eet / drinkt niet tijdens de groepsessie.

- Mobiele telefoons / geluidsdragers zijn stil en worden niet gebruikt.

- Je bespreekt zaken en leeft ze niet uit.

- Alles wat besproken wordt binnen de groep blijft daar. Uiteraard mag je jouw  

  eigen ervaringen wel delen met anderen, maar niet de inhoudelijke informatie

  over andere groepsleden. Dit geldt ook voor de therapeuten.

- Verliefd worden op een groepsgenoot kan gebeuren. Het daarover praten is

  prima. Een relatie hebben met iemand binnen de groep staat een succesvolle  

  behandeling in de weg. Mocht dit toch gebeuren zal een van de twee de groep  

  moeten verlaten.

 

Wat doen de therapeuten? 

Er zijn twee groepstherapeuten. Wij hebben de verantwoordlelijkheid er voor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zich voldoende kan uiten. Verder is het onze taak er samen met jullie voor te zorgen dat er aan de doelen gewerkt  wordt.

 

Waar en wanneer?

De groepsessies vinden plaats op de woensdagavond van 19.00 – 20.30 bij praktijk 'Het Molenpad', Molenpad 15b (eerste verdieping) te Amsterdam.

De groepstherapie gaat in de (school) vakanties niet door.

Mocht je zelf een keer niet kunnen, vragen we je ons dit minimaal 24 uur van te voren te melden middels een telefoontje (voicemail is ook prima). Mocht je dit vaker vergeten te doen zullen we je per keer dat je te laat belt je een rekening van €30,- sturen.

 

Financiën

We adviseren sowieso om een restitutiepolis te nemen, omdat dit je meer mogelijkheden biedt en niet per se heel veel duurder is.

We hebben  contracten met Achmea, VGZ, VRZ, DSW en Caresq.

We hebben geen contracten met CZ en Menzis. Mocht het zo zijn dat je juist daar bij bent verzekerd kunnen we voor je uitrekenen of en hoeveel je moet bijbetalen.

Verder kan het ook zijn dat we net met jouw verzekering aan ons omzetplafond zitten. Ook in dit geval is er mogelijkheid om wel aan de groep deel te nemen, maar zul je mogelijk een bedrag moeten bijbetalen, dat kunnen we dan ook voor je uitrekenen. Mocht dit kunnen, kan het in sommige gevallen ook nog zo zijn dat we eerst toestemming aan je verzekeraar moeten vragen voor de behandeling. Ook daarbij zullen we je dan helpen.

Mocht je hierover vragen hebben, nodigen we je uit ons gewoon even te bellen zodat we een en ander aan je kunnen uitleggen en met je mee kunnen denken over de mogelijkheden.

 

 

Contact:

Je kunt met een van ons bellen of even de voicemail inspreken. Op onze internetsites kan je uiteraard meer informatie vinden over ons.

Natasha Post: 06- 51124611                                    Hans Bakker: 06-18725975

werkdagen: ma, di, woe,vrij                                     di, woe, don.

www.bijlenpost.nl                                                      www.bakkertherapie.nl