Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Mededelingen:

- per 1 januari verandert er een en ander in het bekostigingssyteem van de zorg. Het kan zijn dat u hierdoor in korte tijd meerde malen uw eigen risico moet betalen. Hier kunt u vinden over het hoe en wat: https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

- Mijn praktijjk zal ik in 2022 volledig verhuizen naar Amsterdam. Zodoende zal ik per september 2022 op de dinsdagen en de donderdagen in Amsterdam werken in Praktijk het Molenpad 15B (https://praktijkaanhetmolenpad.nl/).

- In de zomer zal ik van 18 tot 29 juli online werken vanuit het buitenland. Van 29 juli tot 24 augustus heb ik zomervakantie.

Wachtlijst:

Ik hanteer geen wachtlijst, omdat ik alleen mensen aanneem als ik plek heb.

Op dit moment, 25-05-2022, hanteer ik een opnamestop. Dat wil zeggen dat er geen plek is voor nieuwe clienten.