Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Menu

Privacy

Wilt u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking komen dan is de psychotherapeut verplicht de diagnoses en de tijd die aan uw behandeling wordt besteed te registreren. De zorgverzekeraar betaalt tegenwoordig uit per gesprek en zal voorlasnog, in principe geen kennis over een diagnose verlangen van mij. Dat is goed nieuws, omdat het uw privacy beschermt. Op dit moment is de NZA echter wel voornemens weer diagnose gegevens te gaan opvragen.

Wellicht heeft U bezwaar heeft tegen deze diagnosevermelding bij de NZA. In dat geval kunt u een privacyverklaring  invullen. dan zullen deze gegevens niet vermeldt mogen worden aan de NZA

Persoonlijke gegevens van een patiënt (naam, adres, woonplaats, e.d.) mogen op basis van de WBP (Wet op de Bescherming Persoonsgegevens) niet naar DIS worden verzonden en niet in DIS worden opgeslagen, met uitzondering van: eerste 4 cijfers van de postcode; landcode; geboortejaar en geslacht. Om te zorgen dat DIS aan de WBP voldoet, moeten de patiëntgegevens gecodeerd worden aangeleverd. Er gaat nooit informatie van het DIS naar een zorgverzekeraar.

Met mijn praktijkvoering voldoe ik aan de verplichtingen voortvloeiend uit de Wet AVG. Het Privacystatement informeert u over de concrete maatregelingen.