Deze website gebruikt cookies om de site goed te laten functioneren en de bezoekeraantallen te meten

U kunt uw privacy garanderen door naar deze pagina te gaan

Praktijk voor psychotherapie, Hans Bakker

Menu

Aanmelding & werkwijze

Aanmelding:

Voor een aanmelding kunt u mij bellen (zie contact). Wanneer ik niet kan opnemen zal ik u terugbellen om tot een eerste kennismakingsafspraak te komen.

Kennismaking:

In het kennismakingsgesprek zal ik samen met u enkele onderwerpen bespreken zodat het voor ons beide helder wordt of we een behandeling aan kunnen gaan of niet. We zullen dan samen uw verwachting van de therapie en uw hulpvraag bespreken.

Naast deze belangrijke zaken zal ik tijd vrijmaken om samen naar de financien te kijken, zodat u hierover goed geinformeerd bent aan het einde van de afspraak. Mochten we beslissen door tegaan, stuur ik u nog een folder per mail toe waarin alle belangrijke zaken staan beschreven. Ook stuur ik u een aanmeldformulier die u dinet in te vullen voor het eerste intakegesprek. U kunt deze allebei ook van de site downloaden. De mail die ik u stuur is beveiligd en u kunt deze gebruiken om ook voortaan beveiligd terug te mailen. Verder zal ik in de week erna een aantal vragenlijsten doorsturen. Daarover informeer ik u ook in het kennismakingsgesprek.

Intake:

Ik heb een verwijsbrief nodig van uw huisarts alvorens met de intake te beginnen. Bij het begin van de intake check ik de verwijsbrief en wil ik graag even uw zorgpas zien met daarop uw BSN nummer.

De intake duurt meestal rond de 2 à 3 gesprekken. In de intake zal ik o.a. vragen naar uw klachten, voorgeschiedenis en uw relaties om zo goed met u in kaart te brengen wat de aard van de problematiek is. Een enkele keer zal ik een verlengde intake voorstellen. Dit kan omdat ik een second opinion of bijvoorbeeld meer diagnostiek nodig denk te hebben.

Advies:    

Naar aanleiding van de intake zal ik een indicatie opmaken met daarin een diagnose. Dit zullen we uitgebreid bespreken, zodat we samen een goed gezamenlijk vertrekpunt hebben. Vervolgens maak ik een behandelplan op met de samen opgestelde doelen. Dit behandelplan zullen we elk jaar vernieuwen door er een evaluatie in toe te voegen en eventueel nieuwe behandeldoelen. Mocht na de intake blijken dat u elders beter kan worden geholpen zal ik u dit vertellen en u ook helpen zoeken om u dan zo te helpen.

Psychotherapeutische behandeling:

Ik werk over het algemeen vanuit het psychodynamische kader. Dat wil zeggen dat ik samen met u onderzoek naar wat er binnen in u, tussen u en anderen en binnen de therapeutische relatie gebeurt. Anderzijds, zal ik ook onderzoeken wat er nodig is per client en per fase van de behandeling. Soms kan het zijn dat een meer structurende therapievorm nodig is, of een EMDR. 

Evaluatie:

Elk jaar (soms spreek ik een andere periode met u af) evalueren we hoe u verder bent gekomen in de behandeling. Dit doen we samen. De inhoud van de evaluatie voegen we toe aan het behandeplans samen met eventueel nieuw geformuleerde doelen.

Einde van een behandeling:

Aan het einde van de behandeling kunnen we besluiten elkaar minder vaak te zien. Dit biedt u ook een mogelijkheid te ervaren hoe het gaat zonder een regelmatig therapiecontact. Hoe dit eruit ziet bespreken we samen.

Als we in overeenstemming met elkaar besluiten te stoppen zal ik u vragen een eindevaluatie in te vullen. Dit helpt u en mij nog eens goed op een rijtje te zetten wat u heeft behaald, maar ook waar mogelijk nog werk ligt. Het geeft mij ook feedback op mijn werk wat mij ook helpt. In het laatste gesprek zal ik ook de ontslagbrief die ik stuur aan de huisarts met u doornemen, zodat u weet welke informatie er naar uw huisarts gaat. Bij een doorverwijzing geldt dit ook, omdat dit inprinciep altijd via de huisarts zal gaan.